Monday, November 22, 2010

Метаморфоза в 5 кадъра- задачка от анимационната работилница по пясъчна анимация, в който участвах.

Monday, October 11, 2010

Tuesday, September 14, 2010

Happy faces

Декорация на компютърен кабинет от детска езикова школа.

Thursday, June 24, 2010

Лондон, Лондон... / London, London...

Стая от детска занималня за ученици от 1ви до 4ти клас. В нея се провеждат заниманията с компютри и се учи английски език.

Saturday, June 12, 2010

National high school of stage and film design (1998- 2003)

Национална гимназия за сценични и екранни изкуства 1998- 2003 г.
Специалност Грим и перуки - театрален грим, изработка на перуки, аксесоари, костюми. Част от нещата са от дипломната ми работа там на тема "Карнавала във Венеция".
These are works which I made during my studies at National high school of stage and film design (1998- 2003). I studied there theatrical make-up, how to make wigs, accessories, costumes. Some of the things are from my graduation work on "Carnival of Venice."