Tuesday, September 14, 2010

Happy faces

Декорация на компютърен кабинет от детска езикова школа.