Sunday, March 6, 2011

Magic tree and flowers/ Вълшебно дърво и цветя

Идеята бе да се скрият тръбите, контактите и бойлера. Преди изглеждаше така :в процеса на работа :)Получават се различни ефекти в зависимост кои части от осветлението са включени или изключени - в пълен мрак свети фосфорната боя; когато се включи неоновата лампа свети бялата хартия, от която са направени цветята и се постига студена и мистична атмосфера; топлата светлина на лампичките на пълзящата лиана оживява всичко когато започне да мига и прави "градината" по- уютна :)
Вдъхновено от Аватар :)