Thursday, October 30, 2014

Приказки с оркестър

Един спектакъл, за който много се вълнувам, че участвах! Благодаря на  MOKO Solution

"Приказката с оркестър" "Тримата братя и златната ябълка" е предизвикателство, в което се съчетават талантът на разказвачите Милица Гладнишка и Иван Велчев, експериментът на авангардната музикална композиция на Костадин Генчев, изпълнена от "Етно Класик Дрийм Оркестър" под диригентството на Димитър Христов, с участието на Гергана Димитрова и Евелина Христова от "Мистерията на българските гласове", и майсторското рисуване с пясък на живо на София Илиева. Всичко това обединено, за да се създаде едно незабравимо преживяване за децата и техните родители, с цялото уважение към българското народно творчество.
==============
The Orchestra fairy-tale "The Three Brothers and the Golden Apple" is a challenge, combining the talent of the actors Militza Gladnishka and Ivan Veltchev, the experimentation on the innovative musical composition of Kostadin Genchev performed by Ethno Classic Dream Orchestra, conducted by Dimitar Hristov with special guests Gergana Dimitrova and Evelina Hristova from the Mystery of the Bulgarian Voices and last but not least - the powerful sand paintings of Sofia Ilieva. All of this - combined to create an unforgettable experience both for children and their parents with the respect due to the Bulgarian folklore heritage.

More information:
facebook page 

No comments:

Post a Comment